miễn trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm tại nhà cái Sm66 là một phần quan trọng trong quy định của nhà cái. Chúng tôi khuyến khích các thành viên tận hưởng dịch vụ trò chơi trực tuyến, nhưng chỉ trong phạm vi các khu vực được phép hoạt động. Các thông tin và hình ảnh nằm ngoài tầm quản lý của Sm66 và không thuộc sự quản lý hoặc điều khiển của chúng tôi.

Để đảm bảo an toàn và tránh mất mát, người chơi không nên chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai, cả vô ý và cố ý. Trong trường hợp xảy ra mất mát, người chơi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình huống đó.

Nhà cái có quyền thay đổi nội dung, thông số chi tiết và chấm dứt các điều khoản mà không cần thông báo trước cho người chơi. Chúng tôi đảm bảo rằng các quyết định liên quan đến kết quả sẽ được đưa ra bởi nhà cái Sm66.

Để đảm bảo sự an toàn và minh bạch, chúng tôi khuyến nghị các thành viên hiểu rõ những quy định chi tiết này trước khi tham gia.

Các Chính Sách Khác Của SM66: